Somjaidesign

ผลงาน โบรชัวร์

โบรชัวร์ เป็นเอกสารโฆษณาหรือข้อมูลที่ถูกพิมพ์ทางออฟเซ็ทหรือออนไลน์ ที่ใช้เพื่อสื่อสารข้อมูลหรือโปรโมทสินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ให้กับลูกค้าหรือประชาสัมพันธ์ โบรชัวร์มักถูกออกแบบเพื่อให้มีความสวยงาม น่าสนใจ และสื่อความสารคดี