Somjaidesign

ผลงาน สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์ คือตัวแทนที่มีการออกแบบเพื่อแสดงแบรนด์ สินค้า หรือบริการใดๆ ที่มีอยู่ในตลาด สติ๊กเกอร์มีบทบาทสำคัญในการสร้างความจดจำ และความรู้สึกในใจของผู้บริโภค นอกจากนี้ สติ๊กเกอร์ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสื่อความหมายของแบรนด์